Përcjellje informacioni mbi mundësi Inetrnshipi për studentët

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE PARAQITEN PRANE ZYRES SE FINANCES OSE TE KONTAKTOJNE NE ADRESEN E EMAIL:financa@fdut.edu.al:
24/05/2021
DATAT E PROVIMEVE TE CILAT DO TE ZHVILLOHEN ONLINE PER SEZONIN E PARADIPLOMES, PROGRAMI I CIKLIT TE PARE BACHELOR ME KOHE TE PLOTE DHE ME KOHE TE PJESSHME
25/05/2021
Përcjellje informacioni mbi mundësi Inetrnshipi për studentët

Zyra ligjore dhe fiananciare,  ARS, e cila ofron shërbime ligjore dhe financiare kryesisht të subjekteve të huaja, na informon se ofrojnë vakancë për dy pozicione stazhi, një i Fakultetit të Drejtësisë dhe tjetri i Fakultetit të Ekonomisë, per te asistuar stafin në punët e përditshme.

Kriteret janë:

Te jenë  duke vazhduar studimet Master në Fakultetin e Drejtësisë, Tiranë;
Të jenë student ekselenceose mesatare mbi 9;
Njohuri të gjuhës Angleze ose Frënge;

Nëse shikohet me interes nga ana juaj, të inetresuarit t’i referoni në adresën r.pero@arsfirm.al.

Kliko ketu -> Presentation ARS Legal & Financial Services May 2021