.

NË LIDHJE ME DATAT E  PROVIMIT (17-21 Maj 2021 ) PER STUDENTET QE NUK U PARAQITEN NE PROVIMET  QE U ZHVILLUAN NE SEZONIN E DIMRIT ONLINE, PER VITIN AKADEMIK 2020 – 2021, AFATI I FUNDIT PER REGJISTRIM ËSHTË DATA 12.05.2021 ORA 18:00.

FALEMINDERIT.

 

 

.

Leave A Comment