.

Njoftohen studentët e vitit të pare dhe vitit të dytë të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi”, studentët e vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë dhe  studentët e vitit të katërt të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të pjesshme, se provimet e sezonit të veres ( simestri II)  për vitin akademik 2020 – 2021 do te zhvillohen online  sipas lëndëve, datave dhe orareve bashkëlidhur këtij njoftimi.

 

 

  • Regjistrimi i studenteve te vitit te pare të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” per provimet e mbartura te vitit te pare, simestri i dyte, i studenteve te vitit te dyte të Programit të Integruar të Ciklit të Dytë “Master i Shkencave në Drejtësi” per provimet e mbartura te vitit te pare, simestri i dyte,  i studentët te vitit të tretë të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të plotë per provimet e mbartura te vitit te trete,  simestri i dyte dhe i studentëve te vitit të katërt të programit të ciklit të pare “Bachelor” me kohë të pjesshme per provimet e mbartura te vitit te kater, simestri i dyte  do të bëhet online në periudhën 12 maj 2021 – 19 maj 2021, në këtë formë:

 

Formularët bashkengjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës, për lëndët për të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim online, në mënyrë që sekretaria mësimore të kryej verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do te bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen ne adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

 

 

Formularët e plotesuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

 

Programi i Integruar viti 1, “Master i Shkencave në Drejtësi”: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

Programi i Integruar viti 2, “Master i Shkencave në Drejtësi”: mimoza.cenaj@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021, Me kohë e plotë: desjana.bezhani@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2019 – 2020, Me kohë e plotë: liljana.dimroci@fdut.edu.al

 

Programi Bachelor viti 4 ,me kohë të pjesshme:  sabajeta.bana@fdut.edu.al

 

 

Kliko këtu -> DATAT E PROVIMEVE

 

 

Kliko këtu -> PROGRAMI I INTEGRUAR TE CIKLIT TE DYTE VITI I

Kliko këtu -> PROGRAMI I INTEGRUAR TE CIKLIT TE DYTE VITI II

Kliko këtu ->  BACHELOR SISTEMI ME KOHE TE PLOTE

Kliko këtu ->  BACHELOR SISTEMI ME KOHE TE PJESSHME

Leave A Comment