DATAT E PROVIMIT PER STUDENTET QE NUK U PARAQITEN NE PROVIMET ONLINE QE U ZHVILLUAN NE SEZONIN E DIMRIT PER VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
07/05/2021
Thirrje Erasmus +
12/05/2021
Thirrje Erasmus +