Problematikat mbi numrin e Matrikullimit ne Programin e Integruar viti 2020 – 2021

Thirrje Erasmus +
May 5, 2021
Dita Kombëtare e Drejtësisë 2021 Reflektim mbi zhvillimet dhe të ardhmen e Drejtësisë Shqiptare
May 6, 2021
Problematikat mbi numrin e Matrikullimit ne Programin e Integruar viti 2020 – 2021
Emri Atesia Mbiemri Viti Akademik Shenim
KEJSI YLLI XHEKA 2020-2021 Rezulton ne  Universiteti Politeknik i Tiranës,  Inxhinieri Mjedisi Bachelor – KP 2019-2020. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
AMARILDO LEKË LEKA 2020-2021 Rezulton ne  Universiteti Politeknik i Tiranës, Inxhinieri Tekstile dhe Mode Bachelor – KP 2019-2020. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
KLEVISA ZEF LLESHI 2020-2021 Rezulton ne  Universiteti Politeknik i Tiranës, Inxhinieri Gjeomjedisi Bachelor – KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky program studimi.
ERNALD ARBEN SHABANAJ 2020-2021 Rezulton ne  Universiteti Politeknik i Tiranës, Inxhinieri Gjeoinformatike Bachelor – KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
DARDAN DRITAN BERISHA 2020-2021 Rezulton ne Universiteti Katolik Zoja e Këshillit te Mirë, Odontiari dhe proteza dentare Msc – KP 5 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
SUADA FATOS TUSHE 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës, Drejtesi Bachelor – KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
LORENA DAUT MUSAKU 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës, Drejtesi Bachelor – KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
GENTA GËZIM TARKO 2020-2021 Rezulton ne Universiteti “Barleti”, Lidership dhe Burime Njerëzore  MP – KP 2016-2017. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky program studimi.
ALPERED MYNYR ALLA 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës,  Informatikë Ekonomike Bachelor – KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
LORI VLADIMIR KARRAÇI 2020-2021 Rezulton ne Universiteti Katolik Zoja e Këshillit te Mirë, Farmaci Msc – KP 5 2019-2020. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
FRANCI ALKET LALA 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës,  Drejtesi Bachelor – KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje diplome nga ky program studimi.
KLODJAN BESNIK KADRIU 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës, Kimi dhe Teknologji Ushqimore Bachelor – KP 2019-2020. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.
KEVIN KUJTIM PRIFTI 2020-2021 Rezulton ne Universiteti i Tiranës,  Inxhinieri Matematike dhe Informatike Bachelor – KP 2019-2020. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky program studimi.