31/05/2021

Transitional Justice Conference

.       We would like to thank you for your continous support and readiness to collaborate on the 2021 Transitional Justice Conference, on the […]
31/05/2021

NJOFTIM

TE GJITHE STUDENTET, NE TE DYJA CIKLET E STUDIMEVE ( BACHELOR, MASTER, PROGRAMI I INTEGRUAR), JANE TE LUTUR TE KRYEJNE TARIFEN E SHKOLLIMIT BRENDA DATES 11.06.2021. […]
26/05/2021

NJOFTIM PER STUDENTET E PROGRAMIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE VITI III DHE ME KOHE TE PJESSHME VITI IV

. NJOFTOHEN STUDENTET E PROGRAMIT  BACHELOR ME KOHE TE PLOTE VITI III  DHE ME KOHE TE PJESSHME VITI IV SE REGJISTRIMI PER SEZONIN E PARADIPLOMES MUAJ […]
26/05/2021

Grupi Balfin ka menduar Programin B4Students i cili ka si synim të ofrojë mbështetje në zhvillimin profesional të studentëve, projektet e tyre sociale, si dhe idetë për biznes.

B4Students është ndërtuar në 4 komponentë kryesorë, bazuar tek nevojat dhe pritshmëritë e konstatuara nga vetë studentët: Sipërmarrje– Ky komponent përmban dy elementë: Konkursin e Ideve të […]