Njoftim për studentët e UT-së

TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
15/04/2021
Thirrje Erasmus+
19/04/2021
Njoftim për studentët e UT-së

Universiteti i Tuscia organizon aktivitetin “Open Day” kushtuar profesorëve, studentëve, studiuesve dhe akademikëve nga vendet e Ballkanit më datë 29 Prill 2021 në 16:00 – 17:00.

Ky aktivitet do të shërbejë si një mundësi për prezantuar programet, projektet, kampuset, laboratorët dhe mundësitë që ky universitet ofron.

Për më shumë informacion referohuni linkut:

http://www.unitus.it/it/unitus/international2/articolo/get-to-know-unitus

Për regjistrim referohuni linkut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4uLwLwFMWj_qKYrTm77ALzzwT_OMGeB0SIDX2HYh7SUodgQ/viewform?pli=1