TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

Thirrje AIEN Edicioni III 2021-2022
13/04/2021
Njoftim për studentët e UT-së
19/04/2021
TARIFAT E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

AFATI PËRFUNDIMTAR PËR PAGESËN E TARIFËS ËSHTË DERI NË PËRFUNDIM TË VITIT AKADEMIK 2020 – 2021. PAGESA KRYHET NË BANK/POST.

 

 

 

.

Kliko Këtu -> TARIFA E SHKOLLIMIT CIKLI 1, I STUDIMEVE BACHELOR, DEGA E DYTE

 

Kliko Këtu -> TARIFA E SHKOLLIMIT MASTER KATEGORIT PER PERGJYSMIM

 

Kliko Këtu -> TARIFA E SHKOLLIMIT PROGRAMI I INTEGRUAR PERGJYSMIM MESATARJA (6 – 9), TARIFA E PLOTE STUDIMI MESETARJA (NEN 6)

 

Kliko Këtu -> TARIFA E SHKOLLIMIT MASTER PROFESIONAL DEGA E PARE DHE DYTE

 

Kliko Këtu -> TARIFA E SHKOLLIMIT MASTER SHKENCOR DEGA E PARE DHE DYTE

 

 

 

.