LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE PERJASHTIM/PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT :

LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTEVE QE PERFITOJNE BURSE FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021
13/04/2021
Thirrje Erasmus+
13/04/2021
LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE PERJASHTIM/PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT :
PATRICIA TRUNGSHI

ORESTJA MURATI

Tahir TAHJA
INA ÇELOALIAJ
SHEILA ELEZI
MEGI HIDO
UEDA TOQI
IRSI ELEZI