Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës , për të gjitha programet e studimit, të plotësojnë pyetësorin me të dhënat përkatëse vetëm për lëndët që kanë zhvilluar gjatë semestrit të parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Pyetësorët duhet të plotësohen deri në datë 19.04.2021.

 

Pyetësor  duhet të plotësohet për çdo lëndë.

 

 

.

Pyetësorët të dergohen të plotësuara duke përdorur linku-n bashkëngjitur.

.

Kliko këtu -> Vlerësimi i lëndës nga studenti

 

 

 

 

.

Leave A Comment