Për miratimin e përkufizimit të antisemitizmit në Universitetin e Tiranës

Thirrje Erasmus+ për studentët
April 6, 2021
Program of the Conference 8- 9 April 2021
April 6, 2021
Për miratimin e përkufizimit të antisemitizmit në Universitetin e Tiranës
.

 

Kliko këtu ->  VENDIM Nr. 1, datë 30.03.2021

 

 

 

.