Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, ditën e martë datë 24.03.2021 ora 11.00, zhvilloi një takim me Ambasadoren e Qeverisë së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në vendin tonë, Znj. Guusje Korthals Altes dhe me Institutin e Studimeve Politike, z. Afrim Krasniqi.

Ky takim u zhvillua në kuadër të zbatimit të projektit “Jetësim Cilësor i Dekriminalizimit,  për politikanë dhe zyrtar të pastër” i mbështetur nga Qeveria e Mbretërisë së Vendeve të Ulta (Programi MATRA) me Institutit e Studimeve Politike. Në këtë takim morën pjesë profesorë dhe lektorë të Fakultetit të Drejtësisë, të cilët patën rastin të ndanin mendimet e tyre mbi këtë temë të aktualitetit. Takimi u ndoq online nga studentët e Fakultetit të Drejtësisë.

Aktiviteti u zhvillua në respekt të protokolleve anti-covid dhe me pjesëmarrje online.

 

 

 

Leave A Comment