Ju informojmë se është hapur thirrja për bursa studimi dhe hulumtimi në Universitetin e Grazit për vitin akademik 2021 – 2022.

 

Go Styria është një program bursash për studentët master, doktoraturë, si dhe post-doktoraturantë të interesuar për një qëndrim kërkimor afatshkurtër (maksimumi 4 muaj) në kuadrin e studimeve të tyre në nivel master, shkrimit të tezës së doktoratës ose hulumtimit post-doktoraturë.

 

Kandidatëve të përzgjedhur për programin do t’u jepet mundësia për një periudhë kërkimore në Universitetin e Grazit në mënyrë që të vazhdojnë më pas dhe të përfundojnë studimet / kërkimet e tyre në universitetet e origjinës.

 

Mund të aplikojnë:

 

Studentët në nivelin Master dhe Doktoraturë:

 

• studentë aktualë dhe / ose të regjistruar në vitin akademik 2021 – 2022 në një universitet të akredituar,

• studentët që aktualisht punojnë për tezën e tyre master ose doktoraturë.

 

Post-Doktorantë:

 

• të cilët janë anëtarë të stafit akademik në një universitet të akredituar në rajonin e synuar;

• përfundimi i doktoratës nuk duhet të jetë më i vjetër se 1 vit në kohën e aplikimit.

 

Detaje mbi thirrjen për aplikim: https://international.uni-graz.at/…/go-styria…/

 

Afatet e aplikimit:

 

• 20 prill 2021 – Afati i fundit për kërkesat me email që mundësojnë aksesin në aplikimin online (i detyrueshëm vetëm për aplikantët Master / PhD për të filluar procesin e aplikimit);

• 22 prill 2021, ora 13:00 (Ora e Evropës Qendrore) – afati i fundit i aplikimit për të gjithë kandidatët.

Leave A Comment