NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITIT TË DYTË TË CIKLIT TË INTEGRUAR TË NIVELIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” DHE STUDENTËT E PROGRAMIT BACHELOR, VITI III, SE REGJISTRIMI PËR LËNDËT ME ZGJEDHJE DO TË KRYHEN DERI NË DATËN 22 MARS 2021. PAS KËSAJ DATE DO TË JETË I PA MUNDUR AKSESI PËR TU REGJISTRUAR.

Leave A Comment