Aplikim për vetëkandidim në komisione e zgjedhjeve në njësitë përbërse të UT

KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”
04/03/2021
NJOFTIM PËR LËNDËT ME ZGJEDHJE
05/03/2021
Aplikim për vetëkandidim në komisione e zgjedhjeve në njësitë përbërse të UT

.

Kandidatët e interesuar nga studentët duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

  1. Vërtetim nga njësia ku studenti ndjek programin e studimeve, shoqëruar me listën e notave të përditësuar;
  2. Fotokopje të ID

 

Kliko këtu -> VENDIMI Nr. 2 Datë 01.03.2021 dhe VENDIMI Nr. 3 Datë 01.03.2021