.

Kandidatët e interesuar nga studentët duhet të paraqesin këtë dokumentacion:

  1. Vërtetim nga njësia ku studenti ndjek programin e studimeve, shoqëruar me listën e notave të përditësuar;
  2. Fotokopje të ID

 

Kliko këtu -> VENDIMI Nr. 2 Datë 01.03.2021 dhe VENDIMI Nr. 3 Datë 01.03.2021

Leave A Comment