KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”

PRAKTIKA PËR VITIN E DYTË TË PROGRAMIT MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
03/03/2021
Aplikim për vetëkandidim në komisione e zgjedhjeve në njësitë përbërse të UT
05/03/2021
KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”