KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”

Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022
March 3, 2021
Aplikim për vetëkandidim në komisione e zgjedhjeve në njësitë përbërse të UT
March 5, 2021
KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”