Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

PRAKTIKA PËR VITIN E DYTË TË PROGRAMIT MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
March 3, 2021
KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE “LEGAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA 8– 9 April 2021”
March 4, 2021
Njohje dhe informim i maturantëve lidhur me programet e studimit të tyre në vitin akademik 2021 – 2022

Kliko këtu Klasa 1 -> Enkelejda Olldashi

Meeting ID: 455 947 4575

 

 

Kliko këtu Klasa 2 -> Eniana Qarri

Meeting ID: 567 965 6689

 

 

Kliko këtu Klasa 3 -> Ina Veleshnja

Meeting ID: 883 911 4045

 

 

Kalendari për  komunikimin Online me nxënësit Maturantë për njohjen dhe informimin me Institucionet e Arsimit të Lartë

Pedagogu Enkelejda Olldashi Eniana Qarri Ina Veleshnja Enkelejda Olldashi Eniana Qarri Ina Veleshnja
Data Muaj Viti Ora Ora Ora Ora Ora Ora
5 Mars 2021 16:00 – 17:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
6 Mars 2021 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
8 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
9 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
10 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
11 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
12 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
13 Mars 2021 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
16 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
17 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
18 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
19 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
20 Mars 2021 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
23 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
24 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
25 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
27 Mars 2021 09:00 – 10:00 11:00 – 12:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 17:00 – 18:00 19:00 – 20:00
29 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
30 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00
31 Mars 2021 14:00 – 15:00 16:00 – 17:00 18:00 – 19:00