Trajnim në kuadër të një projekti ku Departamenti i së Drejtës Civile është pjesë.

LISTE EMERORE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE REDUKTIM TE TARIFES SE SHKOLLIMIT , SI REZULAT I MESATARES MBI 6.
19/02/2021
Datat e Provimeve per Programin Master Shkencor dhe Profesional
23/02/2021
Trajnim në kuadër të një projekti ku Departamenti i së Drejtës Civile është pjesë.