Trajnim në kuadër të një projekti ku Departamenti i së Drejtës Civile është pjesë.

LISTE EMERORE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE REDUKTIM TE TARIFES SE SHKOLLIMIT , SI REZULAT I MESATARES MBI 6.
February 19, 2021
Datat e Provimeve per Programin Master Shkencor dhe Profesional
February 23, 2021
Trajnim në kuadër të një projekti ku Departamenti i së Drejtës Civile është pjesë.