LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERIFTOJNE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.

LISTA EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.
19/02/2021
LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTECVE TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021, NE CIKLIN MASTER.
19/02/2021
LISTE EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERIFTOJNE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.
Lista shtesë e studentëve që përjashtohen nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021 nga programi I ciklit të parë të studimit sipas VKM-së 40, datë 26.12.2018,
Nr. Emër Mbiemër Dega Viti
1 EMANUELA MARKU Bachelor 1
2 XHENSILA BAJRAMI Bachelor 2
3 MINUSHE ALIMERKAJ Bachelor 3
4 ALBA HYSENI Bachelor 1
5 SENXHI NANOLLARI Bachelor 1
6 ARBRI ZHUZHI Bachelor 2
7 SARA BEU Bachelor 3
8 AGNES KURTBALAJ Bachelor 1
9 KLODIANA HOXHAJ Bachelor 3
10 MARLINDA BABALIU Bachelor