Krimet Financiare, Pastrimi I Parave Dhe Siguria Kombëtare (Konferenca Penale)

Njoftim
16/02/2021
Në vijim të procesit të zhvillimit të provimeve online, ju informojmë mbi disa procese teknike që duhen të ndjekin studentët.
18/02/2021
Krimet Financiare, Pastrimi I Parave Dhe Siguria Kombëtare (Konferenca Penale)