Datat e Provimeve per programin Master Profesional EU Business Law ( Sezoni i dimrit )

Në vijim të procesit të zhvillimit të provimeve online, ju informojmë mbi disa procese teknike që duhen të ndjekin studentët.
18/02/2021
LISTA EMERORE SHTESE E STUDENTEVE TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.
19/02/2021
Datat e Provimeve per programin Master Profesional EU Business Law ( Sezoni i dimrit )
.

 

Kliko këtu ->  EU BUSINESS LAW