Njoftohen të gjithë studentët që kanë riprovime dhe provime të mbartura se duhet të plotësojnë Formularët bashkengjitur këtij njoftimi sipas programit përkatës, për lëndët për të cilat janë të interesuar për ti dhënë provim, në mënyrë që sekretaria mësimore të kryej verifikimet përkatëse dhe më tej të mundësohet përdorimi i platformës Online.

Studentët të cilët nuk kanë adresa zyrtare do te bëhet e mundur krijimi i emaileve dhe do ju nisen ne adresat personale për të pasur akses në platformën Online Microsoft Teams.

Formularët e plotesuar të përcillen në adresat e emailit si më poshtë:

 

Programi i Integruar viti 2:                                                                         sabajeta.bana@fdut.edu.al

Programi Master Shkencor dhe Profesional:                                       marsela.zurbo@fdut.edu.al

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2020 – 2021:                     desjana.bezhani@fdut.edu.al

Programi Bachelor viti 3, Viti Akademik 2019 – 2020:                     liljana.dimroci@fdut.edu.al

 

 

 

Kliko këtu -> PROGRAMIT TE INTEGRUAR TE CIKLIT TE DYTE SISTEMI ME KOHE TE PLOTE

Kliko këtu ->  BACHELOR SISTEMI ME KOHE TE PLOTE

Kliko këtu ->  PROGRAMIT MASTER SISTEMI ME KOHE TE PLOTE Master Profesional

Kliko këtu ->  PROGRAMIT MASTER SISTEMI ME KOHE TE PLOTE Master Shkencor

Leave A Comment