Njoftim për vende të lira pune
08/02/2021
NJOFTIM PËR PROVIMET ONLINE TË MBARTURA DHE RIPROVIMET
09/02/2021
Vidio tutorial per plotesimin e nje testi online

Të dashur student!

Në këtë vidio tutorial tregohen hapat e plotësimit të një testi online, në rastin kur pedagogu e organizon provimin në formë “Quiz-i”

 

Kliko ketu -> Microsoft Teams