Edlira Nafis Zyfi PROG II / Rezulton ne Marin barleti ” Marketing dhe Menaxhim Operacionesh”, MP-KP 2014-2015. Lutemi percillni fotokopje diplome ose vertetim cregjistrimi nga ky cikel.
Kujtim Bashkim Topuzi Nga dokumentacioni I percjelle per studentin, rezulton se eshte regjistruar ne program te dyte me nje diplome te ciklit te pare Bachelor(3 vjecar).
Marjola Selami Shehi Nga dokumentacioni I percjelle per studentin, rezulton se eshte regjistruar ne program te dyte me nje diplome te ciklit te pare Bachelor(3 vjecar).
Drita Dërvish Mebelli DUBLIM UPT, ” Inxhinieri Gjeologjike”, BACHELOR-KP 2018-2019. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky cikel.
Elena Jaho Brahimi DUBLIM UPT, ”  Inxhinieri Elektronike “, BACHELOR-KP 2018-2019.Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky cikel.
Jolanda Hysni Hysa DUBLIM UBT, “Teknologji Agroushqimore”, BACHELOR – KP 2012.2013. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje dioplome nga ky cikel .
Rovena Osman Mataj DUBLIM ULGSH ” Gjuhë Gjermane”, BACHELOR-KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky cikel.
Uajd Artur Çorbaxhi DUBLIM UT ”  Sisteme Informacioni në Ekonomi”, MP-KP 2017-2018.  Lutemi percillni vertetim cregjistrimi ose fotokopje dioplome nga ky cikel .
Ina Xhemal Duro DUBLIM MARIN BARLETI ” Drejtësi “, BACHELOR-KP 2017-2018. Lutemi percillni vertetim cregjistrimi nga ky cikel.

Leave A Comment