STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE DOREZOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIM NGA KATEGORIA E ISH-TE PERNDJEKURVE POLITIK.

Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë
01/02/2021
Thirrje Erasmus+ për studentët
02/02/2021
STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE DOREZOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIM NGA KATEGORIA E ISH-TE PERNDJEKURVE POLITIK.
AFATI PERFUNDIMTAR BRENDA DATES 09.02.2021
NR EMER MBIEMER
1 SARA BEU
2 MARLINDA BABALIU
3 KLARA BALLA