Ftohen të gjithë të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të këtij këshilli. 


Për më shumë informacion dhe dokumentat e aplikimit klikoni në linkun:  


http://rinia.gov.al/thirrja-per-krijimin-e-keshillit-kombetar-rinor/   


Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen me e-mail në adresën: 


info@rinia.gov.al.   


Afati i aplikimit: 28 shkurt 2021 

Leave A Comment