Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë

MBI MËNYRËN E ZHVILLIMIT TË PROVIMEVE TË SEMESTRIT TË PARË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS
01/02/2021
STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE DOREZOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES PER PERFITIMIN NGA PERJASHTIMI/PERGJYSMIMI I TARIFES SE SHKOLLIM NGA KATEGORIA E ISH-TE PERNDJEKURVE POLITIK.
02/02/2021
Agjencia Kombëtare e Rinisë ka shpallur thirrjen për krijimin e Këshillit Kombëtar Rinor, i cili do të jetë një organ këshillimor që funksionon pranë Ministrit përgjegjës për Rininë


Ftohen të gjithë të rinjtë si dhe këshillat studentorë, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të këtij këshilli. 


Për më shumë informacion dhe dokumentat e aplikimit klikoni në linkun:  


http://rinia.gov.al/thirrja-per-krijimin-e-keshillit-kombetar-rinor/   


Dokumentat e aplikimit duhet të dërgohen me e-mail në adresën: 


info@rinia.gov.al.   


Afati i aplikimit: 28 shkurt 2021