Memorie, Dialog për të shkuarën dhe të Drejtat e Njeriut në Shqipëri para dhe gjatë 90-ies.

Global UGrad Program
29/01/2021
STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR.LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE TA DERGOJNE ME EMAIL NE ADRESEN: financa@fdut.edu.al, BRENDA DATES 02.02.2021.
01/02/2021
Memorie, Dialog për të shkuarën dhe të Drejtat e Njeriut në Shqipëri para dhe gjatë 90-ies.

Libri, i botuar në kuadër të projektit HR, u zbatua nga ISP në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Tiranë.

Link: ISP ALBANIA ( Instituti i Studimeve Politike )

Link:  Embassy of the Czech Republic in Tirana