Hapjen e thirrjes per bursat e studimit ne USA te mundesuar nga AADF ne kuader te programit MIP per te interesuarit ne Fakultetin e Drejtesise.

Problematikat me Studentët mos paisja me numer Matrikullimi
21/01/2021
LISTA EMERORE E STUDENTEVE TE PROGRAMIT TE INTEGRUAR , TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.
26/01/2021
Hapjen e thirrjes per bursat e studimit ne USA te mundesuar nga AADF ne kuader te programit MIP per te interesuarit ne Fakultetin e Drejtesise.