Problematikat me Studentët mos paisja me numer Matrikullimi

Libraria digjitale JSTOR në FDUT
21/01/2021
Hapjen e thirrjes per bursat e studimit ne USA te mundesuar nga AADF ne kuader te programit MIP per te interesuarit ne Fakultetin e Drejtesise.
26/01/2021
Problematikat me Studentët mos paisja me numer Matrikullimi