LISTA EMERORE E STUDENTEVE TE CILET JANE ME MESATARE 9-10 NE PROGRMAIN E INTEGRUAR dhe MASTER.
21/01/2021
 – KËRKESË / ANKESË – ZYRA PËRGJEGJËSE
21/01/2021
Njoftim

Njoftohet stafi akademik dhe studentet qe ndjekin studimet në vitin e pare, në programet Master i Shkencave dhe Master Profesional qe proçesi mesimor per semestrin e pare do të shtyhet me 2(dy) jave nga koha e percaktuar në strukturen e vitit akademik 2020-2021.
Pra, semestri i pare , per vitin e pare, në ciklin e dyte të studimeve Master perfundon në 12.03.2021