.

.

 

 

 

 

.

Shkarko këtu Formularin ->   KËRKESË / ANKESË

 

 

.

 

 

 

  • Të gjithë të interesuarit që kanë Kërkesa Ankesa, duhet të shkarkojnë formularin përkatës  dhe ta plotësojnë atë (Formulari nuk pranohet i plotësuar me shkrim dore).

 

  • Formulari plotësohet në 2 kopje (Një e dorëzon tek zyra përkatëse dhe një e merr të sigluar)

 

  • Paraqitja e tyre  do të bëhet sipas hierarkisë së strukturës dhe në përputhje me problematikën.

.

Leave A Comment