– KËRKESË / ANKESË – ZYRA PËRGJEGJËSE

Njoftim
21/01/2021
Libraria digjitale JSTOR në FDUT
21/01/2021
 – KËRKESË / ANKESË – ZYRA PËRGJEGJËSE

Shkarko këtu Formularin ->   KËRKESË / ANKESË

  • Të gjithë të interesuarit që kanë Kërkesa Ankesa, duhet të shkarkojnë formularin përkatës  dhe ta plotësojnë atë (Formulari nuk pranohet i plotësuar me shkrim dore).

  • Formulari plotësohet në 2 kopje (Një e dorëzon tek zyra përkatëse dhe një e merr të sigluar)

  • Paraqitja e tyre  do të bëhet sipas hierarkisë së strukturës dhe në përputhje me problematikën.

 

 

Zyra

Orari

Dita

Financa

11:00 – 14:00

E Hënë – E Premte

Sekretaria

10:00 – 14:00

E Hënë – E Premte