31/01/2021

Memorie, Dialog për të shkuarën dhe të Drejtat e Njeriut në Shqipëri para dhe gjatë 90-ies.

Libri, i botuar në kuadër të projektit HR, u zbatua nga ISP në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Tiranë. Link: ISP ALBANIA ( Instituti i Studimeve […]
29/01/2021

Global UGrad Program

Programi Global UGrad ofron bursë për një semestër të studimeve akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim, për të rinj nga […]
29/01/2021

Thirrje Erasmus+ për studentët

29/01/2021

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR E LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE TA DERGOJNE ME EMAIL NE ADRESEN: financa@fdut.edu.al

NR EMER MBIEMER 1 Saudina Kokaj 2 Klevisa Allidri 3 Endrijeta Rrushi 4 Vjola Vokshi 5 Emanuela Marku 6 ROMINA GJINI 7 Megi Gjoci 8 Klarisa […]