Memorie, Dialog për të shkuarën dhe të Drejtat e Njeriut në Shqipëri para dhe gjatë 90-ies.

Libri, i botuar në kuadër të projektit HR, u zbatua nga ISP në bashkëpunim me Ambasadën Çeke në Tiranë. Link: ISP ALBANIA ( Instituti i Studimeve Politike ) Link:  Embassy […]

Global UGrad Program

Programi Global UGrad ofron bursë për një semestër të studimeve akademike në një kolegj ose universitet amerikan, por që nuk përfundon me diplomim, për të rinj nga grupe të ndryshme, studentë […]

STUDENTET E MEPOSHTEM JANE TE LUTUR TE HAPIN NR E LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE TA DERGOJNE ME EMAIL NE ADRESEN: financa@fdut.edu.al

NR EMER MBIEMER 1 Saudina Kokaj 2 Klevisa Allidri 3 Endrijeta Rrushi 4 Vjola Vokshi 5 Emanuela Marku 6 ROMINA GJINI 7 Megi Gjoci 8 Klarisa Duka 9 Rina Lika […]

LISTA EMERORE E STUDENTEVE TE PROGRAMIT TE INTEGRUAR , TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.

STUDENTET E MEPOSHTEM PAGUAJNE TARIFE SHKOLLIMI NE VLEREN 20.000 LEKE PER VITIN AKADEMIK 2020-2021 Nr. Emër Mbiemër Viti 1 ALESIA GAÇE 2 2 ALESIA TASHI 2 3 EMA MULLAJ 2 […]

Hapjen e thirrjes per bursat e studimit ne USA te mundesuar nga AADF ne kuader te programit MIP per te interesuarit ne Fakultetin e Drejtesise.

Kliko te linku -> https://mip-aadf.org/master/master-apply-now/?fbclid=IwAR12VC6xmDI34jNtdxdMKYKQketXKYtSDWsfjt9w7n75W-ffTuMWloO1kHw