31/12/2021

Njoftim për rifillimin e procesit mësimor

.   Duke ju uruar Gëzuar Vitin e Ri 2022, ju njoftojmë se procesi mësimor në Fakultetin e Drejtësisë , të UT-së do të rifillojë ditën […]
22/12/2021

Mbi Lejen vjetore te vitit 2021 per personelin akademik, ndihemes akademik dhe administrativ te Universitetit te Tiranes

22/12/2021

RINJOFTIM MBI STUDENTËT E PROGRAMIT TË STUDIMEVE TË CIKLIT TË DYTË DHE CIKLIT TË PARË TË CILËVE JU KANË ZGJATUR STUDIMET PËRTEJ KOHËZGJATJES MAKSIMALE

17/12/2021

KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMET “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”, MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL, MASTER EKZEKUTIV NE “KRIMINOLOGJISË”

.       Kliko këtu -> VENDIM NR.29 DATE 17.12.2021 Kliko këtu -> VENDIM NR.30 DATE 17.12.2021 Kliko këtu -> VENDIM NR.31 DATE 17.12.2021   […]