THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE

SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN TRETË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:
19/12/2020
GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021
27/12/2020
THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE