GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

THIRRJE PËR KONFERENCË SHKENCORE KRIMET FINANCIARE, PASTRIMI I PARAVE DHE SIGURIA KOMBËTARE
27/12/2020
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Programin Erasmus +
05/01/2021
GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021