AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJ

Train 2 EN4CE Project is being funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)
12/12/2020
SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN DYTË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:
15/12/2020
AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJ

AKTIVITET
PËR FILLIMIN E
PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOG

14 dhjetor 2020
Hotel Rogner, Salla Antigonea 1
Tiranë, Shqipëri
PROGRAMI
10:00 – 11:00 Fjala përshëndetëse
Ambasador Vincenzo Del Monaco – Kryetar i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri
Prof. Dr. Evis Kushi – Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
Prof. Dr. Artan Hoxha – Rektor i Universitetit të Tiranës
Prof. Dr. Sokol Mëngjesi – Dekan i Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Prof. Dr. Edmond Rapti – Dekan i Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

Moderatore: Znj. Alba Jorganxhi – Këshilltare Ligjore/ Drejtuese Projekti, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri

11:00 – 11:30 Pushim kafeje

Aktiviteti do transmetohet Live në RTSH.