Mesazh sensibilizues kundër dhunës nga Universiteti i Tiranës!

LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
02/12/2020
Përcjellje Informacioni
10/12/2020
Mesazh sensibilizues kundër dhunës nga Universiteti i Tiranës!