Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5, Faza 3, Datë 03.12.2020, Ora 08:00 – 16:00