LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5, Faza 3, Datë 03.12.2020, Ora 08:00 – 16:00
02/12/2020
Mesazh sensibilizues kundër dhunës nga Universiteti i Tiranës!
08/12/2020
LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 
 
LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË
TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2020 – 2021
RAUNDI 2
PERIUDHA E REGJISTRIMIT DATE 04.12.2020 DERI MË 11.12.2020, ORA 10:00 – 14:00