LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË
TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”
 VITI AKADEMIK  2020 – 2021
RAUNDI 2
PERIUDHA E REGJISTRIMIT DATE 04.12.2020 DERI MË 11.12.2020, ORA 10:00 – 14:00

Leave A Comment