GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

.       . MASTER SHKENCOR CIVIL MASTER SHKENCOR PENAL MASTER SHKENCOR PUBLIK MASTER PROFESIONAL CIVIL MASTER PROFESIONAL PENAL MASTER PROFESIONAL PUBLIK MASTER PROFESIONAL EU BUSSINES LAW

SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN TRETË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PENALE ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PENALE DEGA E DYTË ,Faza 3 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PUBLIKE ,Faza 3 MASTER PROFESIONAL NE TE […]

SHPALLEN KANDIDATET FITUES PËR FAZËN DYTË NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË ,Faza 2 MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE ,Faza 2 MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE DEGA E DYTË ,Faza 2 MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE PUBLIKE ,Faza 2 MASTER PROFESIONAL NE TE DREJTE CIVILE ,Faza 2 MASTER PROFESIONAL NE TE DREJTE […]

AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJ

AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOG 14 dhjetor 2020 Hotel Rogner, Salla Antigonea 1 Tiranë, Shqipëri PROGRAMI 10:00 – 11:00 Fjala përshëndetëse Ambasador Vincenzo Del Monaco – Kryetar i Prezencës së OSBE-së në Shqipëri Prof. Dr. Evis Kushi – Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Prof. Dr. Artan Hoxha – Rektor […]

RIKUJTESË! NESËR DATË 11.12.2020, ORA 17:00, ËSHTË AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT TË STUDENTËVE QË JANË SHPALLUR FITUES NË PROGRAMIN “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES.

JU RIKUJTOJMË SE STUDENTET QË JANË REGJISTRUAR VETËM TE LINKU ONLINE DUHET DHE TË PARAQITEN PËR TË PËRFUNDUAR REGJISTRIMIN PRANE FAKULTETIT QË TË BËJNË PLOTËSIMIN E FORMULARIT.

LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

    LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”  VITI AKADEMIK  2020 – 2021 RAUNDI 2 PERIUDHA E REGJISTRIMIT DATE 04.12.2020 DERI MË 11.12.2020, ORA 10:00 – 14:00