GRUPET MASTER SHKENCOR DHE PROFESIONAL VITI PARE PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021

.       . MASTER SHKENCOR CIVIL MASTER SHKENCOR PENAL MASTER SHKENCOR PUBLIK MASTER PROFESIONAL CIVIL MASTER PROFESIONAL PENAL MASTER PROFESIONAL PUBLIK MASTER PROFESIONAL EU BUSSINES LAW

AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOGJ

AKTIVITET PËR FILLIMIN E PROGRAMIT TË MASTERIT EKZEKUTIV NË KRIMINOLOG 14 dhjetor 2020 Hotel Rogner, Salla Antigonea 1 Tiranë, Shqipëri PROGRAMI 10:00 – 11:00 Fjala përshëndetëse Ambasador Vincenzo Del Monaco […]

RIKUJTESË! NESËR DATË 11.12.2020, ORA 17:00, ËSHTË AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT TË STUDENTËVE QË JANË SHPALLUR FITUES NË PROGRAMIN “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES.

JU RIKUJTOJMË SE STUDENTET QË JANË REGJISTRUAR VETËM TE LINKU ONLINE DUHET DHE TË PARAQITEN PËR TË PËRFUNDUAR REGJISTRIMIN PRANE FAKULTETIT QË TË BËJNË PLOTËSIMIN E FORMULARIT.

LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË, TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI”

    LISTA PËRFUNDIMTARE E RENDITJES SË KANDIDATËVE  PËR PROGRAM TË DYTË STUDIMI NË VITIN E PARË TË PROGRAMIT TË INTEGRUAR TË CIKLIT TË DYTË  “MASTER I SHKENCAVE NË DREJTËSI” […]