Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5,Faza 2, Datë 25.11.2020 deri 27.11.2020

NJOFTIM
24/11/2020
SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:
25/11/2020
Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5,Faza 2, Datë 25.11.2020 deri 27.11.2020