STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQITEN  PRANE ZYRES SE FINANCES PER PLOTESIMIN E MANGESIVE NE DOKUMENTACIONIN E DOREZUAR PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DHE PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT:

FATRINA SHATRI

PAULIN OLAJ

Leave A Comment