STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR & MASTER NUK KRYEJNE ASNJE VEPRIM. LISTA E PERFITUESVE PUBLIKOHET  NE WEBSITE E FDUT

Ankete mbi aktivitetet online
19/11/2020
NJOFTIM
24/11/2020
STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR & MASTER NUK KRYEJNE ASNJE VEPRIM. LISTA E PERFITUESVE PUBLIKOHET  NE WEBSITE E FDUT

– STUDENTET , E CIKLIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE ,ME MESATARE 9-10 DHE ATA TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE NGA KATEGORITE E CAKTUARA, TE CILET NUK KANE DOREZUAR ME PARE NR.LLOGARIE, HAPIN NR.LLOGARIE PRANE BANKES CREDINS DHE E DOREZOJNE NE ZYREN E FINANCES NE MOMENTIN E SHPALLEJES SE FITUESVE NE WEBSITE E FD.

STUDENTET E CIKLIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE,TE CILET DOREZOJNE DOKUMENTA PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DHE PERJASHTIMIN E TARIFES SE SHKOLLIMIT, DOREZOJNE 2 DOSJE ME DOKUMENTA (NJE PER BURSEN DHE NJE PER KATEGORINE SIPAS ZYRAVE PERKATESE TE PERCAKTUAR NE NJOFTIMET E MEPARSHME) SE BASHKU ME  FORMULARET PERKATES.

 

– DOREZIMI I DOKUMENTAVE KRYHET VETEM NEPERMJET POSTES SHQIPTARE.

– AFATI PERFUNDIMTAR I PRANIMIT TE DOKUMENTAVE ESHTE DATA 04.12.2020.