Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5, Datë 20.11.2020 deri 23.11.2020

NJOFTIM PËR BACHELOR TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, KATEGORITË PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, MASTER TË CILËT PËRFITOJNË NGA KATEGORITË
18/11/2020
Ankete mbi aktivitetet online
19/11/2020
Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5, Datë 20.11.2020 deri 23.11.2020