Duke marre shkas nga situata qe po kalojme me pandemine, dhe nevojes per organizimin e pjeses me te madhe te aktiviteteve online, Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi ka ndermarre zhvillimin e nje anketimi mbi aktivitetet online, aksesin dhe menyren si ndihen pjesemarresit ne keto aktivitete. Informacioni i marre nga anketimi do na ndihmoje ne punen tone per t’i planifikuar aktivitetet e ardhshme ne menyre sa me te efektshme.

Anketa eshte anonime dhe plotesimi i saj nuk zgjat me shume se tre minuta. Nje person mund ta plotesoje anketen vetem nje here, ajo do jete e hapur deri me date 27 nentor 2020.

Me poshte eshte linku.

 https://www.surveymonkey.com/r/anketeperaktivitetetonline

Leave A Comment