STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR TE CILET PERFITOJNE BURSE :

STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR PERFITOJNE BURSE FINANCIARE (PER KETE KATEGORI PERCILLET LISTA EMERORE NGA SEKRETARIA MESIMORE).

STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR TE CILET PERFITOJNE BURSE SIPAS KATEGORIVE SOCIALE DUHET TE PLOTESOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES SIPAS FORMULARIT BASHKELIDHUR.

 

DOKUMENTACIONI I KERKUAR DERGOHET NEPERMJET POSTES SHQIPTARE NE ADRESEN:

FAKULTETI I DREJTESISE UT, Rruga “Milto Tutulani”, TIRANE, ZYRA E FINANCES

STUDENTET PERSERITES DHE ATA QE NDJEKIN NJE PROGRAM TE DYTE STUDIMI NUK PERFITOJNE BURSE.

 

STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR ME KOHE TE PLOTE TE CILET PERFITOJNE NGA KATEGORITE PER PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT :

STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR PERFITOJNE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT (PER KETE KATEGORI PERCILLET LISTA EMERORE NGA SEKRETARIA MESIMORE)

STUDENTET ME MESATARE 6-9 ME OSE PA PROVIME TE MBARTURA PERFITOJNE REDUKTIM 50% TE TARIFES SE SHKOLLIMIT (PER KETE KATEGORI PERCILLET LISTA EMERORE NGA SEKRETARIA MESIMORE).

STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR TE CILET PERFITOJNE PERJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT SIPAS KATEGORIVE SOCIALE DUHET TE PLOTESOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES SIPAS FORMULARIT BASHKELIDHUR.

DOKUMENTACIONI I KERKUAR DERGOHET NEPERMJET POSTES SHQIPTARE NE ADRESEN:

FAKULTETI I DREJTESISE UT, Rruga “Milto Tutulani”, TIRANE, ZYRA E FINANCES

STUDENTET TE CILET I PERKASIN KATEGORISE (TE PERNDJEKUR POLITIK DHE FEMIJE TE POLICEVE TE RENE NE KRYE TE DETYRES ) DOREZOJNE DOKUMENTAT NE MOMENTIN E PERCJELLJES ME SHKRESE TE LISTES EMERORE NGA INSTITUTI I TE PERNDJEKURVE DHE MINISTRIA E BRENDSHME.

STUDENTET PERSERITES DHE ATA QE NDJEKIN NJE PROGRAM TE DYTE STUDIMI NUK PERFITOJNE NGA ASNJE KATEGORI.

 

STUDENTET E CIKLIT TE DYTE MASTER TE CILET PERFITOJNE NGA KATEGORITE PER PERGJYSMIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT :

STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN MASTER PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT (PER KETE KATEGORI PERCILLET LISTA EMERORE NGA SEKRETARIA MESIMORE)

STUDENTET E CIKLIT TE DYTE MASTER TE CILET PERFITOJNE PERGJYSMIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT SIPAS KATEGORIVE SOCIALE DUHET TE PLOTESOJNE DOKUMENTACIONIN PERKATES SIPAS FORMULARIT BASHKELIDHUR.

 

DOKUMENTACIONI I KERKUAR DERGOHET NEPERMJET POSTES SHQIPTARE NE ADRESEN:

FAKULTETI I DREJTESISE UT, Rruga “Milto Tutulani”, TIRANE, ZYRA E FINANCES

STUDENTET TE CILET I PERKASIN KATEGORISE (TE PERNDJEKUR POLITIK DHE FEMIJE TE POLICEVE TE RENE NE KRYE TE DETYRES ) DOREZOJNE DOKUMENTAT NE MOMENTIN E PERCJELLJES ME SHKRESE TE LISTES EMERORE NGA INSTITUTI I TE PERNDJEKURVE DHE MINISTRIA E BRENDSHME.

STUDENTET PERSERITES DHE ATA QE NDJEKIN NJE PROGRAM TE DYTE STUDIMI NUK PERFITOJNE NGA ASNJE KATEGORI.

 

AFATI I DOREZIMIT TE DOKUMENTAVE PER PERFITIMIN NGA  KATEGORITE SOCIALE DHE BURSEN FINANCIARE ESHTE NGA DATA 11.11.2020 – 04.12.2020.

PAS DOREZIMIT TE DOKUMENTACIONIT, VENDIMI PER STUDENTET QE DO TE PERFITOJNE NGA PERJASHTIMI/REDUKTIMI I TARIFES DO TE MERRET NGA BORDI I ADMINISTRIMIT. STUDENTET TE CILET NUK DO TE PERFITOJNE NGA VENDIMI I BORDIT DO TE PAGUAJNE TARIFEN E PLOTE TE STUDIMIT PER VITIN AKADEMIK 2020-2021.

 

ÇDO INFORMACION NE LIDHJE ME LISTAT E MIRATUARA DO TE PUBLIKOHET NE WEBSITE E FAKULTETIT DHE ZYREN E INFORMACIONIT 

FORMULARI I APLIKIMIT (BASHKELIDHUR) MUND TE SHKARKOHET NE KETE ADRESE: 

Leave A Comment