Te gjithe kandidatet qe duan te aplikojne ne programin e ciklit te trete te studimit “Master Ekzekutiv ne Kriminologji” duhet te dorezojne dokumentatcionin sipas formatit bashkelidhur, prane Departamentit te se Drejtes Penale, ne periudhen 16.11.2020 – 27.11.2020.

 

Leave A Comment