Aplikim për “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”

PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE, VITI AKADEMIK 2020 – 2021, GRUPET E VITIT TË PARË
01/11/2020
NJOFTIM PËR BACHELOR TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, KATEGORITË PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, MASTER TË CILËT PËRFITOJNË NGA KATEGORITË
18/11/2020
Aplikim për “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”

Te gjithe kandidatet qe duan te aplikojne ne programin e ciklit te trete te studimit “Master Ekzekutiv ne Kriminologji” duhet te dorezojne dokumentatcionin sipas formatit bashkelidhur, prane Departamentit te se Drejtes Penale, ne periudhen 16.11.2020 – 27.11.2020.