25/11/2020

SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE MASTER I […]
25/11/2020

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 5,Faza 2, Datë 25.11.2020 deri 27.11.2020

24/11/2020

NJOFTIM

STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQITEN  PRANE ZYRES SE FINANCES PER PLOTESIMIN E MANGESIVE NE DOKUMENTACIONIN E DOREZUAR PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DHE PERJASHTIMIN NGA […]
23/11/2020

STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR & MASTER NUK KRYEJNE ASNJE VEPRIM. LISTA E PERFITUESVE PUBLIKOHET  NE WEBSITE E FDUT

– STUDENTET , E CIKLIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE ,ME MESATARE 9-10 DHE ATA TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE NGA KATEGORITE E CAKTUARA, TE CILET […]