SHPALLEN KANDIDATET FITUES NE CIKLIN E DYTE TE STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” DHE “MASTER PROFESIONAL” NE FAKULTETIN E DREJTESISE, UNIVERSITETI I TIRANES NË PROGRAMET SI ME POSHTE:

MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE MASTER I SHKENCAVE NE TE DREJTE CIVILE DEGA E DYTË MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE PENALE MASTER I SHLKENCAVE NE TE DREJTE […]

NJOFTIM

STUDENTET E MEPOSHTEM DUHET TE PARAQITEN  PRANE ZYRES SE FINANCES PER PLOTESIMIN E MANGESIVE NE DOKUMENTACIONIN E DOREZUAR PER PERFITIMIN E BURSES FINANCIARE DHE PERJASHTIMIN NGA TARIFA E SHKOLLIMIT: FATRINA […]

STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR & MASTER NUK KRYEJNE ASNJE VEPRIM. LISTA E PERFITUESVE PUBLIKOHET  NE WEBSITE E FDUT

– STUDENTET , E CIKLIT BACHELOR ME KOHE TE PLOTE ,ME MESATARE 9-10 DHE ATA TE CILET PERFITOJNE BURSE FINANCIARE NGA KATEGORITE E CAKTUARA, TE CILET NUK KANE DOREZUAR ME […]

Ankete mbi aktivitetet online

Duke marre shkas nga situata qe po kalojme me pandemine, dhe nevojes per organizimin e pjeses me te madhe te aktiviteteve online, Prezenca e OSBE-se ne Shqiperi ka ndermarre zhvillimin e […]

NJOFTIM PËR BACHELOR TË CILËT PËRFITOJNË BURSË, KATEGORITË PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT, MASTER TË CILËT PËRFITOJNË NGA KATEGORITË

  STUDENTET E CIKLIT TE PARE BACHELOR TE CILET PERFITOJNE BURSE : STUDENTET ME MESATARE 9-10 NE CIKLIN BACHELOR PERFITOJNE BURSE FINANCIARE (PER KETE KATEGORI PERCILLET LISTA EMERORE NGA SEKRETARIA […]

Aplikim për “Master Ekzekutiv ne Kriminologji”

Te gjithe kandidatet qe duan te aplikojne ne programin e ciklit te trete te studimit “Master Ekzekutiv ne Kriminologji” duhet te dorezojne dokumentatcionin sipas formatit bashkelidhur, prane Departamentit te se […]

PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE, VITI AKADEMIK 2020 – 2021, GRUPET E VITIT TË PARË

GRUPI I PARE Nr EMRI ATESI  MBIEMER 1 ADISA GAZMENT DOCI 2 AJLA  SAMIR  SEFERI  3 ALESIA LUAN ASLLANAJ 4 AMANDA  DRITAN  DORDA  5 ARBA  REZART BAJRAMI 6 ARLINDA LUAN […]