INFORMACION PRAKTIK PËR STUDENTET E VITIT TË I DREJTËSI

UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE
30/10/2020
PROGRAMI I INTEGRUAR I CIKLIT TE DYTE, VITI AKADEMIK 2020 – 2021, GRUPET E VITIT TË PARË
01/11/2020
INFORMACION PRAKTIK PËR STUDENTET E VITIT TË I DREJTËSI