UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE

Renditja e aplikantëve të cilët kanë bërë kërkesë më datë 27 – 28 Tetor 2020, Raundi 4, Faza 2, Datë 30.10.2020
October 29, 2020
INFORMACION PRAKTIK PËR STUDENTET E VITIT TË I DREJTËSI
October 31, 2020
UDHEZUES I UNIVERSITETIT TE TIRANES PER ZHVILLIMIN E MESIMIT NE DISTANCE